• We create your
 • brand,
  a succesful brand uses its unique set of values to drive a succesful business strategy
 • identity,
  creating a brand identity requires design skills, creative drive and an understanding of marketing and consumer psychology
 • strategy,
  good design is good business; if it looks better, it sells better
 • story,
  a brand story gives meaning to the brand and defines its purpose
 • value,
  design creates emotional added value
 • experience,
  people are loyal to meaningfull brands
 • creativity,
  never confuse design with art — art is for the effect; design wants to be effective
 • mission statement,
  the best branding is based on a strong idea
 • UX design,
  finding design solutions within the context of changing conditions
 • UX design.
  finding design solutions within the context of changing conditions
 • stationery,
  good design speaks for itself
 • advertising,
  good design is not a question of price but a question of success
 • typography,
  the art and practice of arranging type
 • image,
  great designers create styles that outlive fashion trends
 • proposition,
  holistic way to gain comprehensive, emphatic understanding of consumer needs
 • infographics,
  good infographic design changes our perception of complex data
 • illustrations,
  good design breaks new ground
 • impact.
  we create brands that matter

Dutch Portfolio creëert visuele identiteiten voor organisaties. Brand design is ons DNA, visual branding is onze specialisatie. Vertaald naar strategische communicatie in beeld en in tekst, voor offline en online kanalen.

Werkwijze

Werkwijze

Dutch Portfolio is de brand design partner voor organisaties die behoefte hebben aan een professionele brand identiteit.

Dutch Portfolio werkt pragmatisch en gestructureerd. We onderzoeken het probleem, analyseren de behoefte, creëren het concept en leveren meetbaar resultaat. Dat kan in de vorm van een nieuwe huisstijl zijn, een website voorzien van content, een strategisch communicatieplan of uitbreiding van de brand assets zoals templates voor jaarverslagen en nieuwsbrieven.

We analyseren, signaleren, anticiperen en voeren uit. Dit doen we in een kruisbestuiving tussen design, development en content.

De effectiviteit van brand design

Elke organisatie streeft naar succes. Een goede visuele brand identiteit brengt de merkstrategie tot leven. Dutch Portfolio streeft in al haar ontwerpen naar de optimale merkbeleving, die de doelgroep aanspreekt en in lijn is met de strategische doelstellingen van de organisatie.

We laden elk merk van binnenuit en versterken de organisatie met een passende merkpropositie, uitstraling en professionele corporate communicatie. Waarbij we dankzij goede projectbegeleiding binnen het budget blijven en volgens planning opleveren.

Het proces

Het creatieve proces start met een gedegen research. De kernwaarden van de organisatie, de propositie en de doelgroep brengen we helder in kaart. Dit doen we meestal tijdens een brainstorm met behulp van de professionele business tools zoals het Business Model Canvas, het Value Proposition Canvas, de Customer Journey Map of het Brand Canvas.

We analyseren de briefing, verkennen de behoefte of het probleem en komen met een passend voorstel of concept. Tijdens het creatieve proces is ruimte voor inbreng en feedback. We denken kritisch mee en streven naar kwaliteit in alles wat we opleveren.

+Meer branding

Het betrekken van ontwerpers bij de ontwikkeling van de website of huisstijl van een bedrijf, versterkt het financieel succes van het bedrijf. (Effectiviteit van design - Onderzoeksrapport RSM & Erasmus Universiteit Rotterdam)

Dit is wat we doen

Branding

Merkstrategie

Brand brainstormsessies

Corporate identity

Customer journey

Communicatiestrategie

Style guides

Online

Webdesign & UI design

Front-end development

Tekst & copywrite

Nieuwsbrieven

Iconen & infographics

SEO & Google Analytics

Offline

Stationery & brand assets

Brochures & factsheets

Tekst & copywrite

Magazines

Jaarverslagen

Iconen & infographics

bel voor de mogelijkheden +31 (0)30 737 11 22.

+Right context

Finding design solutions within the context of changing conditions.

trots op de samenwerking met

Dutch Portfolio werkt al meer dan 10 jaar voor ambitieuze en vernieuwende organisaties die design in hun strategie hebben verweven of daar behoefte aan hebben.

We houden van organisaties met positieve, maatschappelijke impact en richten ons op het sociale domein of op organisaties met een duurzame insteek. In de praktijk werken we veel samen met mensen uit het management, communicatie professionals en projectleiders. Onze focus ligt op een lange termijn samenwerking en kwaliteit in het design.

Bekijk op Behance meer cases en voorbeelden van andere projecten.

Case nr.1

Implementatie
corporate branding
Ultimaker

Case nr.1

Implementatie
corporate branding
Ultimaker

Colofon

Opdrachtgever: Ultimaker

Brand design: implementatie corporate guidelines

Offline: business cases, brochure UM2+ & UM3, brochure education, stationery, brand assets

Jaar: 2016 — 2019

+Rapid prototyping

3D printing is een vorm van rapid prototyping. Dit is virtuele computer informatie die vertaald wordt in een fysiek product.

+3D printing in healthcare

3D printers are now being actively used by healthcare professionals to plan complex surgeries or even by using the models during the operation as a guide.

“Dutch Portfolio is een professionele sparringpartner voor de nieuwe branding van Ultimaker. Het team heeft kritisch meegedacht en de praktische vertaalslag gemaakt van de nieuwe corporate huisstijl naar concrete middelen zoals brochures, business cases en de nieuwe stationery. Ze werken accuraat, volgens planning en denken scherp met ons mee!”

— Iris Smeekes, Marketing Manager

page 8page 9

Implementatie corporate identity

Dutch Portfolio is door Ultimaker benaderd om te ondersteunen bij een snelle implementatie van de nieuwe corporate guidelines van haar huisstijl. Het doel was om alle communicatiemiddelen op een efficiënte manier te voorzien van de nieuwe branding en tegelijkertijd de guidelines verder aan te vullen met gedetailleerde huisstijl richtlijnen.

De brochures over de 3D-printers, UM2+ en UM3, stonden centraal tijdens het gehele proces. In deze brochures kwamen vrijwel alle elementen van de branding aan bod. Er moesten bijvoorbeeld keuzes gemaakt worden over toepassing van typografie, plaatsing van titels en extra informatie, het gebruik van witruimtes, ordening van specificaties, opmaak van tabellen en beeldgebruik. De opmaak van de business cases, van o.a. Volkswagen, ABB Robots in de robotica branche en medische instellingen zoals JeffDESIGN, sluit aan bij de stijl van de brochures.

De keuzes die tijdens het ontwerpproces gemaakt zijn, zijn vervolgens ook gedocumenteerd in de corporate guidelines. Op deze manier was het mogelijk om een concreet middel op te maken en tegelijkertijd in de praktijk te testen hoe de nieuwe branding het beste toegepast kan worden.

Voor de stationery, zoals visitekaartjes en briefpapier, is op een gedetailleerd niveau een doorvertaling van de nieuwe identiteit gemaakt. Daarbij is een iconische illustratie van een 3D printer ontworpen die algemeen toegepast kan worden.

In een relatief korte periode zijn vervolgens alle benodigde communicatiemiddelen uitgewerkt die uiteen liepen van achterwanden voor een beursstand tot aan templates voor keynote presentaties. Tijdens het proces is nauw samengewerkt met de afdeling marketing, communicatie en de graphic designer van Ultimaker.

Over Ultimaker

Ultimaker ontwikkelt sinds 2011 open source 3D printers en tools die wereldwijd in meer dan 50 landen worden verkocht. Steeds meer bedrijven zien de potentie van de 3D-printing technologie omdat het nieuwe mogelijkheden biedt voor productie en fabricage. Het is inmiddels een erkend alternatief voor traditionele productiewijzen in bijvoorbeeld de medische wetenschap, educatie, zorg en robotics, maar ook in de architectuur, product design en zelfs fashion.

Dutch Portfolio heeft voor deze samenwerking gekozen, omdat Ultimaker een gelijkwaardige filosofie heeft: het omarmen van een open benadering. Het bedrijf is gericht op innovatie en durft onderscheidend te zijn. Voor het team van Dutch Portfolio is het inspirerend om bij te kunnen dragen aan de corporate storytelling van Ultimaker en met de inzet van onze vaardigheden mee te helpen bij de innovatie en verduurzaming van de industriële sector.

vragen? meer weten!

Sietse Bras

Creative director

sietse@dutchportfolio.com

Case nr.2

WNF
Major Donors
strategie en ontwerp

Case nr.2

WNF
Major Donors
strategie en ontwerp

Colofon

Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds (WNF)

Brand design: propositie doelgroepen, sub-logo voor WNF Circle, WNF Family Circle, WNF Deals

Online: copywrite basiscontent

Offline: ontwerp brochure, factsheets, uitnodigingen, rapportages, advertenties, informatiepagina WNF Jaarkalender 2018

Jaar: 2016 — 2017

“Voor de afdeling Major Donors hebben we samen met Dutch Portfolio strategisch gekeken hoe we ons aansprekend en doeltreffend kunnen presenteren aan (potentiële) major donors. Dutch Portfolio heeft vervolgens de verschillende proposities doorvertaald naar wervende teksten en passende ontwerpen. Tijdens dit proces zijn wij professioneel begeleid en er werd goed meegedacht over de juiste aanpak.”

— Marthe Jongmans,
Senior Accountmanager Major Donors

+1.300 projecten

Het WWF werkt wereldwijd aan ongeveer 1300 projecten in meer dan 90 landen. Niet alleen in tropische gebieden, maar ook op de Noord- en Zuidpool, in Europa en in Nederland.

+Toepassing van infographics

Bij het ontwerpproces van infographics zijn minstens twee disciplines betrokken, die van de inhoudelijk deskundige en van de visuele expert. Tijdens de productie werken de specialisten in data-analyse, copywrite en design nauw met elkaar samen. (Every picture tells a story - Onderzoeksrapport RAAK-MKB, Hogeschool Utrecht & BNO)

propositie en ontwerp communicatiemiddelen

Vanuit de afdeling Major Donors van het Wereld Natuur Fonds is Dutch Portfolio benaderd om strategisch mee te denken met het ontwerp en de inhoud van een aantal communicatie- en promotiemiddelen. Het doel was om de communicatie en werving inhoudelijk meer te laden zodat de potentiële donateurs zich tijdens de werving meer aangesproken voelen.

Het startpunt van de samenwerking was een aantal brainstormsessies waarbij de diverse proposities van de doelgroepen helder in kaart zijn gebracht en indien nodig aangescherpt. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van het Business Model Canvas en het Value Proposition Canvas.

De uitgewerkte proposities vormden een heldere basis tijdens het ontwerp van de communicatiemiddelen zoals factsheets, uitnodigingen en rapportages. Daarnaast heeft Dutch Portfolio voor een aantal doelgroepen sub-logo’s ontworpen waarbij de corporate style guides leidend waren zodat de logo’s aansluiten op de corporate beeldtaal.

Tenslotte is er een nieuwe informatiebrochure ontworpen, voorzien van een infographic, die tijdens de werving en promotie te combineren is met de diverse templates. Hiervoor hebben we copywrite verzorgd waarbij de tone-of-voice van de content inhoudelijk op de diverse proposities is afgestemd. De infographic is vervolgens ook toegepast voor de informatiepagina in de WNF Jaarkalender van 2018.

vragen? meer weten!

Maria Ignatovich

Brand director

maria@dutchportfolio.com

Case nr.3

Creative
Show-off
Utrecht

Case nr.3

Creative
Show-off
Utrecht

Colofon

Opdrachtgever: founding partner, i.s.m. Greenberry en U CREATE

Brand design: strategie, visuele identiteit, illustraties

Online: webdesign en -development, copywrite, social media

Offline: promotie, posters, flyers, event design

Jaar: 2016 — heden

+editie #1

De eerste editie van de Creative Show-off Utrecht was op 7 april 2016 en direct een groot succes! We hebben ruim 250 deelnemers en bezoekers verwelkomd.

“Met de Creative Show-off ontstaat een podium voor creatief talent om zichzelf te laten zien en een natuurlijke verbinding met de creatieve industrie zodat er een netwerk kan worden opgebouwd.”

— Erik Mooij, Talent Connector U CREATE

+multidisciplinair

concept, design, creative coding, graphic design, illustration, 3D-design, development, animatie, advertising, UX design, event concepts, visual communication, interactive design

+85 creatieve talenten

Ruim 85 ambitieuze studenten en young creative professionals konden speeddaten kennismaken met de 25 creatiefste bureaus van Utrecht.

+editie #2

De tweede editie op 11 mei 2017 was wederom een succes: 16 creatieve bureaus, 450 bezoekers & 170 speeddates.

branding Creative Show-off Utrecht

Dutch Portfolio is de founding partner en creative partner van Creative Show-off Utrecht. In samenwerking met Greenberry en U CREATE bepaalden we de strategie en concepting van het event. Wij waren vervolgens verantwoordelijk voor de de branding, graphic design, webdesign en development van dit event.

Creative Show-off Utrecht is een portfolioavond nieuwe stijl. Creatief jong talent krijgt, in een uitbundige festival setting, de kans om zichzelf op een laagdrempelige manier te presenteren aan creatieve bureaus, startups en bedrijven uit Utrecht.

Bij de branding van de Creative Show-off is, vanwege de jonge doelgroep, gekozen voor een frisse en prikkelende visuele identiteit. Alle visuals van de Creative Show-off zijn door Dutch Portfolio geïllustreerd en ontworpen. Denk hierbij aan de huisstijl, website, brochure, posters, flyers en social media visuals.

Het webdesign is wederom prikkelend en ‘chaotisch’ qua opzet, waardoor we onze doelgroep een brutalist website hebben voorgeschoteld. Elke minuut wordt de content geshuffeld, net zoals de young professionals die op de avond zelf ook elke 15 minuten geshuffeld worden.

vragen? meer weten!

Maria Ignatovich

Brand director

maria@dutchportfolio.com

Case nr.4

Rebranding
BouwMaat
Aannemers

Case nr.1

Rebranding
BouwMaat
Aannemers

Colofon

Opdrachtgever: BouwMaat.net Aannemersbedrijf Utrecht

Brand design: doelgroeppositionering, visuele identiteit

Online: webdesign en -development, copywrite, SEO

Offline: stationery, gevelbanieren, autobelettering, bedrijfskleding

Jaar: 2016

+300%

vanaf de lancering nieuwe website in april 2016 bijna 300% meer bezoekers op de website.

mobiledesktop

“We hebben verschillende partijen gesproken, maar kozen voor Dutch Portfolio omdat in het eerste gesprek al inzichtelijk werd wat ze voor ons konden betekenen. Ook in de eerste presentatie van de huisstijl liet Dutch Portfolio duidelijk zien hoe het proces verlopen was.”

— Paul Hoogland, vennoot BouwMaat

Rebranding huisstijl BouwMaat

Dutch Portfolio kreeg de opdracht om een nieuwe huisstijl voor de BouwMaat te ontwerpen. De kernwaarden waren: ambacht, duurzaam, kwaliteit.

Vanuit de verschillende schetsconcepten die ontworpen zijn tijdens het designproces is er gekozen voor een rond logo/woordbeeld. Een logo dat symbool staat voor hét bouwgilde van Utrecht, voor ambacht, kwaliteit en duurzaamheid. Helder vanuit eenvoud. Dit logo kan letterlijk ‘gebrand’ worden in hout of geslagen worden in het lood. Uit dit beeldmerk is ook een grid gemaakt die de basis vormt van de vormtaal. Hiermee kan gevarieerd worden in de grootte van de elementen, de hoeveelheid figuren en kleur. Het grid zie je in bijna alle communicatie uitingen terug komen, zowel online als offline.

De kleuren van de huisstijl bestaan uit verschillende tinten zwart, blauw en bruin. De kleurvlakken worden aangevuld met visuele texturen van bouwmaterialen. Hierdoor krijgt de visuele identiteit haar unieke karakter.

De nieuwe huisstijl is doorgevoerd in een compleet pakket dat bestaat uit o.a. een logoset, visitekaartjes, offerte template, brief- en volgpapier, enveloppen, e-mail handtekening, gevelbanier, stickers, belettering van de werkbussen, stempels, truien en t-shirts.

Over BouwMaat

BouwMaat is een aannemerscollectief in Utrecht werkt het liefst met duurzame producten om zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk te kunnen bouwen. Ze renoveren huizen en worden ingehuurd voor speciale projecten die vakkundige kennis vereisen zoals bijzondere kunstobjecten, monumentale panden en verbouwingen onder architectuur.

Dutch Portfolio heeft voor deze samenwerking gekozen omdat BouwMaat een bijzondere waardepropositie heeft die voortkomt uit de wens om sociaal te ondernemen, goede service te bieden aan kwetsbare doelgroepen (o.a. jonge gezinnen, ouderen, LGBT’s) én duurzaam te werken. Hun werkwijze onderscheidt zich door de persoonlijke aanpak en is vooral gericht op kwaliteit en duurzaam (ver)bouwen.

vragen? meer weten!

Sietse Bras

Creative director

sietse@dutchportfolio.com

Over ons

Over ons

Visie

Dutch Portfolio verzorgt de strategische inzet van brand design. We zoeken in elke samenwerking naar de shared value. Zo kunnen we, met de inzet van onze expertises, het brand design vraagstuk van de opdrachtgever beantwoorden en tegelijkertijd iets wezenlijks aan de maatschappij toevoegen.

Missie

Dutch Portfolio is specialist in high-end brand design. We onderzoeken het merkinnerlijk en vertalen dit naar een passend merkuiterlijk. Ons doel is om het management op creatief en strategisch gebied aan te vullen, te ontzorgen en langdurig samen te werken. Dit resulteert in een heldere brand identity, meetbare resultaten en efficiënte inzet van de communicatiemiddelen.

“We hebben een prachtig vakgebied en zetten onze creativiteit in om waarde te creëren. Daarin hebben we ook een plicht om onze opdrachtgevers goed te kiezen en samen met hen de shared value te vergroten.”

— Maria Ignatovich

Ons team

Het team van Dutch Portfolio bestaat uit creatieve business professionals in de disciplines design, development en content. Wat ons bindt is de liefde voor brand design.

De samenstelling van het creatieve team wordt per project afgewisseld op basis van de specialisatie, ervaring en interessegebied. We hebben veel expertise en ervaring in huis en houden van drukwerk. We werken graag samen met professionals uit het creatieve netwerk en andere partners.

We worden blij van een lekkere kop koffie, goede muziek, een mooi ontworpen boek, goed gevulde lunchtafel, blije planten en zonnig weer. We komen allemaal uit Utrecht en komen op de fiets naar de studio.

Sietse Bras

Creative director

sietse@dutchportfolio.com

Maria Ignatovich

Brand director

maria@dutchportfolio.com

Erik van der Blom

Graphic designer

erik@dutchportfolio.com

Mirte van Kooten

Graphic designer

mirte@dutchportfolio.com

Arie Mallegrom

Graphic designer

arie@dutchportfolio.com

Bekijk de vacature

Graphic design stagiair(e)

work@dutchportfolio.com

Bekijk de vacature

Content marketing stagiair(e)

work@dutchportfolio.com

Laat het ons gerust weten als je vragen hebt. We geven je graag persoonlijk advies en bespreken eerst wat de mogelijkheden zijn. Bel voor een kennismaking met Sietse Bras of Maria Ignatovich +31 (0)30 737 11 22.

Contact

Dutch Portfolio is gespecialiseerd in brand design. Je kunt bij ons terecht voor visuele identiteiten, websites, grafisch ontwerp en strategische communicatie.

Sietse Bras

Creative director

sietse@dutchportfolio.com

Maria Ignatovich

Brand director

maria@dutchportfolio.com

+31 (0)30 737 11 22

inspiration@dutchportfolio.com

Algemene voorwaarden | 2005 — 2019 ©

Dutch Portfolio is lid van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers)

+31 (0)30 737 11 22